Sonnensturm_1440x660

Grafik: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben

Grafik: NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben