Haus verwüstet am Strand

Haus verwüstet am Strand

Foto: Thomas Simonetti:The Washington Post:Getty Images

Foto: Thomas Simonetti:The Washington Post:Getty Images